İstediğiniz .COM.TR Alan Adını Sadece 4.99$'a Hemen Kaydet
Kapat

Web Hosting Hizmetleri Sözleşmesi

1. TARAFLAR

Kazım Dirik Mah. Üniversite Cad. Meva Plaza No:116/75 adresinde faaliyet gösteren Bikesoft Telekomünikasyon Bil. Tek. San. Tic. Ltd. Şti. (bundan sonra BIKESOFT.NET olarak anılacaktır.) www.bikesoft.net web sitesi üzerinden her türlü ürün ve hizmet alımı yapan gerçek veya tüzel kişi MÜŞTERİ olarak anılacaktır. BIKESOFT.NET ve MÜŞTERİ aşağıda tüm detayları yer alan şartlar kabul edilmiştir.

2. SÖZLEŞMENİN BAŞLANGIÇ TARİHİ VE SÜRESİ
 • 2.1 BIKESOFT.NET internet adresinden domain hizmeti alınması bu sözleşmenin MÜŞTERİ tarafından kabul edildiği ve tüm şartlar üzerine mutabık kalındığı anlamına gelir.
 • 2.2 Hizmet süresince oluşabilecek anlaşmazlıkla sözleşmede yer alan açıklamalar çerçevesinde çözüme ulaştırılacaktır. MÜŞTERİ ’nin sözleşmede açıkça belirtilmiş şartları ihlal etmesi durumunda BIKESOFT.NET MÜŞTERİ hesaplarına el koyabilir süreli veya süresiz yayınını engelleyebilir.
 • 2.3 Sözleşme, MÜŞTERİ ’nin BIKESOFT.NET‘e üye olması ile yürürlüğe girer ve MÜŞTERİ ’nin alacağı her türlü hosting hizmetlerini kapsar.
3. TANIMLAR
 • 3.1 Hosting Hizmeti , BIKESOFT.NET aracılığı ile MÜŞTERİ ’ye ait web sitelerinin veya veri tabanının BIKESOFT.NET tarafından sağlanan altyapı ile internet ortamına aktarılmasıdır. MÜŞTERİ farklı türlerdeki hosting paketlerini birbirinden ayrı olarak satın alabilir. Bu satın alma ile sözleşmeye ait tüm şartları kabul etmiş sayılır.
 • 3.2 Verilecek olan hizmet BIKESOFT.NET tarafından en iyi şekilde sunulacaktır. Ancak bazı durumlarda bu hizmetin aksama olasılığı müşteri tarafından kabul edilir. Bakım ve güncellemeler esnasında oluşabilecek kısa kesintiler, donanım arızaları, doğal afetler, internet hatlarında oluşacak kesintiler bunlara örnektir.
 • 3.3 Müşteri, BIKESOFT.NET’de oluşabilecek bu problemler sonucunda kesintileri kabul eder. BIKESOFT.NET ise bu kesintilerin en kısa sürede giderilmesi için çaba göstermek ile yükümlüdür.
 • 3.4 BIKESOFT.NET, sağladığı bu hizmetlerde gerektiği durumda durdurma yapabilir. Bayi hizmeti kapsamında MÜŞTERİ aldığı hizmeti 3. Kişilere satmakta yetkilidir. Ancak gerekli teknik destek hizmetini müşterilere kendi sağlar. MÜŞTERİ hosting hizmeti için tahsis edilmiş olan alandaki verilerden sorumludur. Talep edilmesi durumunda her türlü bilgiyi kolluk kuvvetlerine verilebilir.
4. MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 • 4.1 MÜŞTERİ, BIKESOFT.NET’in saygınlığına, itibarına, ticari çıkarlarına aykırı paylaşımlarda bulunamaz ve buna yönelik yayınlar yapamaz. Bu durumlarda BIKESOFT.NET sözleşmeyi fesih etme hakkına sahiptir.
 • 4.2 Müşteri bu sözleşmeyi kabul etmekle, tüzüklere, yönetmeliklere, yasalara, genel ahlak ve adaba uygun içerikler bulundurmayı da kabul etmiş olacaktır. Bu çerçevenin dışında bir içeriğin bulunması durumunda, BIKESOFT.NET içeriğin tamamını silebilir, tüm hizmeti durdurabilir. Böyle bir durumda herhangi bir ücret iadesi talebinde bulunulamaz.
 • 4.3 MÜŞTERİ, hizmet ile kendisine sağlanan kaynakların %50 veya daha fazlasını 240 saniyeden fazla kullanamaz. Sürekli olarak %50 den fazla kaynak kullanımına sahip olan hizmetler BIKESOFT.NET tarafından durdurulabilir veya kısıtlanabilir. Her bir internet sitesi için inode limiti (Dosya) ise 20.000 adettir.
 • 4.4 BIKESOFT.NET tüm verilerin yedeklerini düzenli olarak alır ve saklar. Ancak bu verilerin yedeklemesi BIKESOFT.NET sorumluluğunda değildir. Herhangi bir şekilde verilerin geri getirilememesi durumunda MÜŞTERİ verilerini kendi yedeklerinden yüklemek zorunda kalabilir.
 • 4.5 Müşteriye sunulan bant genişliği miktarı sınırsız olarak belirlenmiş de olsa altyapıdan kaynaklanan sınırlar mevcut olacaktır. Bu sınırlara ulaşılması halinde hizmetin devamlılığı konusunda sıkıntılar yaşanabilir.
5. ÖDEME

BIKESOFT.NET ‘den alınan hizmetlerin ödemeleri MÜŞTERİ tarafından peşin olarak ödenecektir. Yenileme gerektiren hizmetlerde ödemelerin yenileme tarihinden önce yapılması gerekir. Bu ücretlerin ödenmemesi veya geç ödenmesi halinde hizmetlerde aksaklık yaşanması muhtemeldir.

6. SÖZLEŞMENİN SONLANMASI

MÜŞTERİ, hizmet almaya devam ettiği sürece, bu sözleşme metinlerini ve yapılacak değişiklikleri kabul etmiş sayılır. MÜŞTERİ sözleşmeye aykırı hareket etmesi durumunda hizmetlerin tamamı veya bir kısmı BIKESOFT.NET tarafından durdurulabilir. Sözleşme ihlali olması durumunda ücret iadesi talebinde bulunulamaz.