Domain Sorgulama

İyi bir başlangıç için alan adınızı hemen kaydedin! İyi başlangıçlar mükemmel bir alan adıyla başlar.

.com 9.99 69.82 8.99 62.83
.net 14.00 97.85 12.99 90.79
.com.tr 9.99 69.82 3.99 27.89
.org 14.00 97.85 12.99 90.79
.info 14.00 97.85 9.99 69.82
.biz 20.00 139.78 16.99 118.74

Domain kaydından fazlasına sahip olun

Domain tesciliyle birlikte birçok özelliğe sahip olun. Aşağıdaki servisleri ücretsiz kullanabilirsiniz.


Kolay Yönetim

Alan adı yönetimi tam otomasyonlu sistemimiz ile sitemiz üzerinden yapılmaktadır.

Ücretsiz Açılış Sayfası

Tescilden hemen sonra Yapım Aşamasında sayfanızı otomatik olarak oluşturuyoruz.

Ücretsiz Yönlendirme

Dilerseniz tescil ettiğiniz domaini bir başka web sayfasına ücretsiz yönlendirebilirsiniz.

Ücretsiz Kimlik Gizleme

Gizliliğinize önem veriyoruz. Bu sebeple ücretsiz whois gizliliği sağlıyoruz.

Ücretsiz İsim Sunucusu

Dilediğiniz kadar alt isim sunucusunu ücretsiz olarak oluşturabilirsiniz.

Ücretsiz DNS

Dilerseniz ücretsiz DNS hizmetimizden online yönetim ile faydalanabilirsiniz.

İç Transfer

Sahip olduğunuz alan adını başka bir müşteriye kolaylıkla transfer edebilirsiniz.

Domain Kilitleme

Alan adınızı çalınma riskine karşı online panelimizden kilit altına alabilirsiniz.

E-posta Yönlendirme

isim@alanadiniz.com adresini ücretsiz olarak isim@gmail.com gibi bir adrese yönlendirebilirsiniz.

.tr Domain Tescili

Uzantılara ve Sektörlere Göre Gereken Evraklar

 • .tr alan adlarının bir kısmı Belge ile tesciledilmektedir. İbraz etmeniz gereken resmi belgeler, almak istediğiniz alan adı uzantısına göre aşağıda belirtilmiştir
 • Sistemimiz nic.tr API hizmeti kullandığı için yapacağınız tüm Tescil, Yenileme ve Belge gönderme işlemleri anında online olarak gerçekleştirilecektir.

Belge ile tescil edilen uzantılar

.tr üst alan adları için belge ibraz edilmesi gereken uzantıları ve evrakların listesini ilgili alan adına tıklayarak bulabilirsiniz. Belge gerektiren alan adları da diğerleri gibi online olarak tescil edilir. Belgeleri taratarak çevrimiçi evrak sistemimiz üzerinden gönderebilirsiniz.

isimsoyisim.com.tr başvurusu yapan kişinin TC kimlik numarası doğru ise belgesiz olarak tescil işlemi yapılabilir.

Belge gerektirmeyen alan adları

Aşağıda listelediğimiz uzantılara sahip alan adları için belge ibraz etmek gerekmez. Diğer global alan adları gibi önce gelen kuralı işletilir. Bikesoft bu alan adlarını hiç başka bilgiye gerek duymadan online olarak yapılır ve ödemeyi takiben anında aktif duruma gelir.

.gen.tr
.web.tr
.biz.tr
.info.tr
.tv.tr

COM.TR Alan Adı Tescili için gerekli belgeler

Kişisel (ad-soyad.com.tr) Alan Adları için

Kimlik bilgileri ile birebir uyuşan alan adı başvurularında belge gerekmemektedir. Ancak, kimlik bilgileri ile başvurulan alan adının birebir uyuşmaması halinde, T.C. Kimlik Numarası bulunan nüfus cüzdanı fotokopisi ya da üzerinde T.C. kimlik numarası bulunmayan nüfus cüzdanı fotokopisinin yanı sıra T.C. kimlik numarasının bulunduğu bir web sayfasından alınan çıktının fotokopisi yeterli olacaktır.

Ticari Amaçlı Tüzel Kişilikler ve Kuruluşlar için

Aşağıdaki belgelerden herhangi bir tanesi yeterli olacaktır:

 • Ticaret odasından alınmış olan "Faaliyet Belgesi", "Ticari Sicil Belgesi", "Oda Sicil Kayıt Sureti" ya da Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmış olan ticaret ünvanı ilanı
 • Türk Patent Enstitüsü'nden alınmış "Marka Tescil Belgesi" ya da "Marka Başvuru Belgesi"
 • Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Odası'ndan alınmış olan "Sicil Tasdiknamesi" ya da "Ticari Sicil Gazetesi"
İlgili yerleşim birimine ait portal oluşturmak için
Vakıf, dernek ya da odalar için
Otel ve tatil köyleri için
Seyahat acenteleri için
Dershaneler için
Televizyon programları için
Film adları için
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • Kültür Bakanlığı Telif Hakları ve Sinema Genel Müdürlüğü'nden alınmış kayıt tescil belgesi
Sanatçılar için
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • bağlı bulundukları meslek birliği, dernek ya da odadan(MESAM, SESAM, ÇASOD, vb.) üye kayıt belgesi
Özel hastaneler için
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • Sağlık Bakanlığı'ndan alınmış "Özel Hastane Açılış ve Mesul Müdürlük Ruhsatı"
İrtibat büroları için
 • Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü'nden alınmış "İrtibat Bürosu Açılım Belgesi"
Yabancı bir kuruluşun Türkiye distribütörlüğünü ya da temsilciliğini yapan kuruluşlar için
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • başvurulan alan adına ait tescil belgesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra isim sahibi şirketin başvurulan alan adının distribütör ya da temsilci şirket tarafından alınabileceğine dair iznini belgeleyen antetli kağıtları üzerinde, imzalı ve kaşeli yetki belgesi
Radyo ve televizyonlar için
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK)'ndan alınmış frekans tahsisini bildiren resmi yazı
Dergi ve gazeteler için
Süresiz yayınlar için
İlaç isimleri için
Çiftlikler için
Gemiler için
Fuarlar için
 • Alan Adı Tahsis Formu ve
 • Resmi Gazetede yayınlanan "Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Fuar Takvimi Tebliği" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan "Fuar İzni Yazısı"
Özel numaralar için

Aşağıda yer alan belgelerden, faaliyet alanınıza uygun olan bir tanesinin Nic.tr(".tr" Alan Adları) Yönetimi'ne iletilmesi yeterli olacaktır.

 • Telekomünikasyon Kurumu'ndan alınmış "İSS (İnternet Servis Sağlayıcı) Genel İzin Belgesi" (Telekomünikasyon Lisansı),
 • Web tabanlı çalışan tüm kişi ya da kuruluşlar için, başvuran kişi ya da kuruluş tarafındanbaşvurunun ayrıntılarını içeren (var olan .com ya da .net uzantılı web sayfalarının adresleri vb.)bir dilekçe (kişi adına yapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte),
 • İnternet hizmeti vereceğini beyan ederek "net.tr" uzantısı için başvuran kişi ya da kuruluşlar için,başvurunun ayrıntılarını içeren ve yapılacağı taahhüt edilen web sayfanın yapılmadığının tespitidurumunda, ilgili alan adının silineceğinin kabul edildiğini belirten bir dilekçe (kişi adınayapılan başvurularda ilgili kişinin nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte).
 • Dilekçe örneği için lütfen tıklayınız
 • Alan Adı Tahsis Formunu ve
 • Dernek ve vakıflar için yapılan alan adı başvurularında, başvuru yapan organizasyonun kuruluş kanunu, vakıf senedi veya dernek tüzüğünün -ilk üç sayfası ile son sayfasının- ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne iletilmesi gerekmektedir.
 • Proje ve kongre gibi kar amacı bulunmayan oluşumların ise ".org.tr" ikinci düzey alt alan adına başvurabilmesi için en az üç sivil toplum kuruluşundan destek yazısı alması gerekmektedir.
 • Alan Adı Tahsis Formunu ve
 • Alan adının tahsisi için, alan adını kullanacak belediyenin başkanı tarafından imzalı onay belgesinin ya da
 • "Alan Adı Tahsis Formu"nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.
 • Alan Adı Tahsis Formunu ve
 • Alan adı talebinde bulunan kuruluş devlet okulu ise, ilköğretim, lise ve dengi okulların müdürlük makamınca verilmiş, antetli kağıt üzerinde makamca imzalanmış ve kaşeli yazılı izin belgesinin, ya da Alan Adı Tahsis Formu'nun yetkili kişi tarafından, imzalı ve kaşeli olarak ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.
 • Alan adı talebinde bulunan kuruluş özel okul ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilen Kurum Açma İzin Belgesi ile ilgili belediyeye başvurularak temin edilen İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı'nın ".tr" Alan Adı Yönetimi'ne gönderilmesi gerekmektedir.
 • Alan Adı Tahsis Formunu ve
 • ".av.tr" alt alan adının tahsisi ile ilgili olarak, TBB'nce bilgi notu, kurallar ve taahhütname başlıkları altında 3 grup döküman hazırlanmış ve bu dökümanlar http://www.barobirlik.org.tr/avtr/ adresinde kullanıcılara sunulmustur.
 • ".av.tr" uzantılı alan adlarının tahsis edilebilmesi için; tarafımıza yapılan başvuruyu takiben, Türkiye Barolar Birliği (TBB) web sitesinde yer alan online başvuru formunun doldurulması gerekmektedir. Bu işlemi takiben, yapılan alan adı başvurusu, TBB Bilişim Koordinatörlüğü'nce "av.tr Alan Adı Tahsis Kuralları" çerçevesinde denetlenecek, kurallara uygunsa TBB tarafından onay verilecektir. Başvurusu bulunan alan adı, TBB'ginden gönderilecek olan onayı takiben tahsis edilecektir.

Alan Adı Tahsis Formu

Belge gerektiren .tr uzantılı domain kayıt başvurunuzun gerçeklelebilmesi için yazılı ve imzalı onayınız gerekmektedir. Aşağıda yer alan PDF veya .doc uzantılı başvuru formlarından birini doldurarak ve kaşeleyip imzalayarak tarafımıza göndermeniz gerekmektedir. Gönderim işlemini kontrol panelimizden online olarak yapabilirsiniz.

 • -Başvuru formunda kuruluş yetkilisinin ad soyad bilgisini giriniz.
 • -Kurum kaşesini mutlaka basınız ve imzalayınız.
 • -Başvuru esnasında girilen kuruluş adı ile kaşedeki kuruluş adı aynı olmak zorundadır.
 • -Bireysel başvurularda imzalı başvuru formu yanısıra başvuru sahibinin kimlik belgesi gönderilmelidir.

Alan Adı Başvuru Formu


Tüm Domain Uzantıları ve Fiyatları

Aşağıdaki listeyi uzantılarına göre gruplayabilirsiniz veya arama kutusuna yazacağınız uzantıya göre domain fiyatları inceleyebilirsiniz.

Uzantı Grup Kayıt Yenileme Transfer
.com PopülerPopüler 8.99 62.83 9.99 69.82 9.99 69.82
.net PopülerPopüler 12.99 90.79 14.00 97.85 12.99 90.79
.com.tr PopülerPopüler 3.99 27.89 9.99 69.82 3.99 27.89
.org PopülerPopüler 12.99 90.79 14.00 97.85 12.99 90.79
.info PopülerPopüler 9.99 69.82 14.00 97.85 12.99 90.79
.biz PopülerPopüler 16.99 118.74 20.00 139.78 16.99 118.74
.eu ÜlkeÜlke 14.00 97.85 16.00 111.82 14.00 97.85
.ist ÜlkeÜlke 16.00 111.82 22.00 153.76 16.00 111.82
.istanbul ÜlkeÜlke 19.00 132.79 25.00 174.72 19.00 132.79
.tv JenerikJenerik 37.00 258.59 32.00 223.65 37.00 258.59
.bz Yeni YeniYeni 23.00 160.75 26.00 181.71 23.00 160.75
.cc JenerikJenerik 14.00 97.85 16.00 111.82 14.00 97.85
.in JenerikJenerik 13.00 90.86 15.00 104.83 13.00 90.86
.pro JenerikJenerik 18.00 125.80 20.00 139.78 18.00 125.80
.xxx Yeni YeniYeni 96.00 670.94 99.00 691.91 96.00 670.94
.co.uk ÜlkeÜlke 12.00 83.87 14.00 97.85 12.00 83.87
.bar Yeni YeniYeni 78.00 545.14 88.00 615.03 78.00 545.14
.blog Yeni YeniYeni 32.00 223.65 37.00 258.59 32.00 223.65
.ca ÜlkeÜlke 17.00 118.81 19.00 132.79 17.00 118.81
.doctor Yeni YeniYeni 103.00 719.86 120.00 838.68 103.00 719.86
.asia ÜlkeÜlke 16.00 111.82 19.00 132.79 16.00 111.82
.club Yeni YeniYeni 13.00 90.86 15.00 104.83 13.00 90.86
.fans Yeni YeniYeni 78.00 545.14 90.00 629.01 78.00 545.14
.fm JenerikJenerik 132.00 922.55 151.00 1055.34 132.00 922.55
.futbol Yeni YeniYeni 13.00 90.86 15.00 104.83 13.00 90.86
.co JenerikJenerik 28.99 202.61 33.99 237.56 28.99 202.61
.game Yeni YeniYeni 412.00 2879.46 515.00 3599.32 412.00 2879.46
.games Yeni YeniYeni 20.00 139.78 22.00 153.76 20.00 139.78
.gold Yeni YeniYeni 102.00 712.88 117.00 817.71 102.00 712.88
.group Yeni YeniYeni 22.00 153.76 25.00 174.72 22.00 153.76
.kim Yeni YeniYeni 19.00 132.79 21.00 146.77 19.00 132.79
.live Yeni YeniYeni 25.00 174.72 28.00 195.69 25.00 174.72
.love Yeni YeniYeni 32.00 223.65 36.00 251.60 32.00 223.65
.ltd Yeni YeniYeni 22.00 153.76 25.00 174.72 22.00 153.76
.fit Yeni YeniYeni 31.00 216.66 36.00 251.60 31.00 216.66
.market Yeni YeniYeni 32.00 223.65 36.00 251.60 32.00 223.65
.menu Yeni YeniYeni 39.00 272.57 44.00 307.52 39.00 272.57
.moda Yeni YeniYeni 32.00 223.65 36.00 251.60 32.00 223.65
.online Yeni YeniYeni 40.00 279.56 46.00 321.49 40.00 279.56
.me JenerikJenerik 31.00 216.66 36.00 251.60 31.00 216.66
.pink Yeni YeniYeni 19.00 132.79 21.00 146.77 19.00 132.79
.pub Yeni YeniYeni 31.00 216.66 36.00 251.60 31.00 216.66
.name JenerikJenerik 11.00 76.88 14.00 97.85 11.00 76.88
.red Yeni YeniYeni 19.00 132.79 21.00 146.77 19.00 132.79
.ws JenerikJenerik 29.00 202.68 33.00 230.64 29.00 202.68
.shop Yeni YeniYeni 39.00 272.57 45.00 314.50 39.00 272.57
.shopping Yeni YeniYeni 32.00 223.65 37.00 258.59 32.00 223.65
.site Yeni YeniYeni 30.00 209.67 34.00 237.63 30.00 209.67
.social Yeni YeniYeni 31.00 216.66 36.00 251.60 31.00 216.66
.tech Yeni YeniYeni 52.00 363.43 59.00 412.35 52.00 363.43
.tel Yeni YeniYeni 19.00 132.79 21.00 146.77 19.00 132.79
.top Yeni YeniYeni 6.50 45.43 7.50 52.42 6.50 45.43
.video Yeni YeniYeni 23.00 160.75 27.00 188.70 23.00 160.75
.vip Yeni YeniYeni 17.00 118.81 20.00 139.78 17.00 118.81
.website Yeni YeniYeni 22.00 153.76 25.00 174.72 22.00 153.76
.yoga Yeni YeniYeni 32.00 223.65 37.00 258.59 32.00 223.65
.tube Yeni YeniYeni 32.00 223.65 36.00 251.60 32.00 223.65
.xyz JenerikJenerik 13.00 90.86 15.00 104.83 13.00 90.86
.gen.tr JenerikJenerik 6.00 41.93 9.00 62.90 6.00 41.93
.web.tr JenerikJenerik 6.00 41.93 9.00 62.90 6.00 41.93
.biz.tr JenerikJenerik 6.00 41.93 9.00 62.90 6.00 41.93
.name.tr JenerikJenerik 6.00 41.93 9.00 62.90 6.00 41.93
.info.tr JenerikJenerik 6.00 41.93 9.00 62.90 6.00 41.93
.org.tr JenerikJenerik 6.00 41.93 9.00 62.90 6.00 41.93
.av.tr JenerikJenerik 6.00 41.93 9.00 62.90 6.00 41.93
.k12.tr JenerikJenerik 6.00 41.93 9.00 62.90 6.00 41.93
.bel.tr JenerikJenerik 6.00 41.93 9.00 62.90 6.00 41.93
.gov.tr JenerikJenerik 6.00 41.93 9.00 62.90 6.00 41.93
.tv.tr JenerikJenerik 6.00 41.93 9.00 62.90 6.00 41.93
.pol.tr JenerikJenerik 6.00 41.93 9.00 62.90 6.00 41.93
.net.tr JenerikJenerik 6.00 41.93 9.00 62.90 6.00 41.93
.dr.tr JenerikJenerik 6.00 41.93 9.00 62.90 6.00 41.93
.tk JenerikJenerik 15.00 104.83 15.00 104.83 15.00 104.83
.de ÜlkeÜlke 10.00 69.89 16.00 111.82 10.00 69.89
.center Yeni YeniYeni 27.00 188.70 29.00 202.68 27.00 188.70
.nl ÜlkeÜlke 9.99 69.82 14.00 97.85 9.99 69.82
.com.vn ÜlkeÜlke 192.00 1341.88 214.00 1495.64 192.00 1341.88

.TR Uzantılı Domainler için Diğer Detaylar

.tr uzantılı alan adları, internette yer almak isteyen gerçek ve tüzel kişilerin esas olarak ticari faaliyetlerini gerçekleştirmelerini amaçlamıştır. Bu amaçla alan adı almak isteyen kişilerin belirli alanlarda sınıflandırılmalarının yolunu açmıştır. Hedefi internet tabanlı sitelerin sayısını arttırmak ve internetin ticari alanda ki kullanımını yaygınlaştırmaktır.


Kayıt merkezi ile entegre yönetim paneli

Anında domain kayıt ve rezerv işlemleri

24 saat kesintisiz online yönetim

Ücretsiz park sayfası, url ve e-mail yönlendirme

Belgeli domainlerde online belge gönderimi ve hızlı onay

com.tr, gen.tr, web.tr ve daha bir çok uzantı en iyi fiyatlar ile